Gerbiami, tėveliai (globėjai, rūpintojai)!

1

Kviečiame registruoti savo atžalas į visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupę, kuri nuo rugsėjo 1 d. steigiama Šilalės r. Pajūralio pagrindinėje mokykloje. Savivaldybė deda visas pastangas, kad šia paslauga tėveliai ir jų atžalos galėtų pasinaudoti jau nuo šių metų rugsėjo mėnesio, skirtos lėšos, kad grupių patalpos ir lauko aplinka būtų pritaikytos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikiams ir poilsiui patenkinti, ir organizuoti. Tokiose grupėse 2-5 metų vaikai, ugdomi kvalifikuotų pedagogų, galės praleisti visą dieną.

Ikimokykliniame amžiuje formuojasi pažintiniai vaiko gebėjimai, kurie lemia jo sėkmę pradėjus lankyti mokyklą. Be to, institucinis ikimokyklinis ugdymas daro teigiamą poveikį mokymosi pasiekimams, tolesnei socialinei ir emocinei raidai.

Maloniai kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir suskubti registruoti savo atžalas, nes komplektuojant grupes svarbu žinoti kiek ir kokio amžiaus vaikų į jas ateis.

Kaip užsiregistruoti ir kita aktuali informacija teikiama: Šilalės r. Pajūralio pagrindinėje mokykloje, tel. (8-449) 42887, el. paštas direktorius@pajuralis.silale.lm.lt. Kontaktinis asmuo – Renata Rimkuvienė, Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktorė