Darbo užmokestis

Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis

mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės 2019 m. metinis 2020 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Direktorius 1 2163,54 1 2336,50
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 700,19 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 773,46 2 238,29
Vyr. mokytojas 6 524,19 9 724,71
Mokytojas metodininkas 5 610,02 4 522,11
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterijos inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 392,27 1 Neskelbiama*
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 2 277,50 2 151,75
Kiemsargis,
valytojas
4 555 4 607,00
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 577,82 4 709,28
Pareigybės 2019 m. metinis 2020 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Direktorius 1 2163,54 1 2268,77
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 700,19 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 773,46 2 238,29
Vyr. mokytojas 6 524,19 9 806,55
Mokytojas metodininkas 5 610,02 5 560,58
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterijos inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 392,27 1 Neskelbiama*
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 2 277,50 2 151,75
Kiemsargis,
valytojas
4 555 4 607,00
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 577,82 4 709,28
Pareigybės 2019 m. IV ketvirtis 2019 m. metinis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Direktorius 1 2196,82 1 2163,54
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1 Neskelbiama* 2 700,19
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 739,05 4 773,46
Vyr. mokytojas 6 530,19 6 524,19
Mokytojas metodininkas 5 551,70 5 610,02
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterijos inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 394,70 2 392,27
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 2 277,50 2 277,50
Kiemsargis,
valytojas
4 555 4 555
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 577,82 4 577,82
Pareigybės 2018 m. metinis 2019 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Direktorius 1 1222,04 1 2196,82
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 752,82 0 0
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas 1 Neskelbiama* 0 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* 0 0
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 415,87 2 683,04
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 485,01 4 739,05
Vyr. mokytojas 6 459,48 6 530,19
Mokytojas metodininkas 6 537,72 5 551,70
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterijos inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 299,04 2 394,70
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 2 200,00 2 277,50
Kiemsargis,
valytojas
4 383,33 4 555
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 416,05 0 0
Pareigybės 2018 m. metinis 2019 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Direktorius 1 1222,04 1 2196,82
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 752,82 0 0
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas 1 Neskelbiama* 0 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* 0 0
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 415,87 2 683,04
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 485,01 3 807,87
Vyr. mokytojas 6 459,48 6 518,19
Mokytojas metodininkas 6 537,72 6 668,33
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterijos inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 299,04 2 394,70
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 2 200,00 2 277,50
Kiemsargis,
valytojas
4 383,33 4 555
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 416,05 4 577,82
Pareigybės 2018 m. metinis 2019 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Direktorius 1 1222,04 1 2063,68
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 752,82 0 0
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas 1 Neskelbiama* 0 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* 0 0
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 415,87 2 683,04
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 485,01 3 807,87
Vyr. mokytojas 6 459,48 6 518,19
Mokytojas metodininkas 6 537,72 6 668,33
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterijos inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 299,04 2 384,96
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 2 200,00 2 277,50
Kiemsargis,
valytojas
4 383,33 4 555
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 416,05 4 577,82
Pareigybės 2018 m. IV ketvirtis 2018 m. metinis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Direktorius 1 1529,58 1 1222,04
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 281,56 1 752,82
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2 475,80 2 415,87
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 5 572,67 4 485,01
Vyr. mokytojas 5 275,38 6 459,48
Mokytojas metodininkas 6 511,87 6 537,72
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterijos inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 260,03 2 299,04
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 2 200,00 2 200,00
Kiemsargis,
valytojas
4 400,00 4 383,33
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 416,05 4 416,05
Pareigybės 2017 m. metinis 2018 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Direktorius 1 982,17 1 1238,43
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 973,46 1 752,82
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
2 373,06 2 415,86
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 2 490,26 4 483,96
Vyr. mokytojas 7 546,13 6 471,11
Mokytojas metodininkas 7 498,75 6 537,74
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterijos inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 292,74 2 312,04
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama
Kiemsargis,
valytojas
5 302,81 4 383,33
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 384,70 4 416,05
Pareigybės 2017 m. metinis 2018 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eur
Direktorius 1 982,17 1 1092,86
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 973,46 1 988,45
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
2 373,06 2 385,90
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 2 490,26 3 408,42
Vyr. mokytojas 7 546,13 7 527,97
Mokytojas metodininkas 7 498,75 6 550,64
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterijos inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 292,74 2 312,04
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama* 2 200
Kiemsargis,
valytojas
5 302,81 4 375,00
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 384,70 4 416,05
Pareigybės 2017 m. metinis 2018 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Eur

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Eur

Direktorius 1 982,17 1 1027,30
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 973,46 1 988,45
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
2 373,06 2 385,90
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 2 490,26 2 475,00
Vyr. mokytojas 7 546,13 7 563,44
Mokytojas metodininkas 7 498,75 6 550,64
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterijos inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 292,74 2 312,04
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kiemsargis,
valytojas
5 302,81 4 375,00
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 384,70 4 416,05
Pareigybės 2017 m. IV ketvirtis 2017 m. metinis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Direktorius 1 983,71 € 1 982,17 €
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 973,53 € 1 973,46 €
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
2 379,56 € 2 373,06 €
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 2 499,66 € 2 490,26 €
Vyr. mokytojas 7 544,83 € 7 546,13 €
Mokytojas metodininkas 6 544,54 € 7 498,75 €
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys, inžinierius kompiuterininkas, vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 300,48 € 2 292,74 €
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kiemsargis,
valytojas
4 356,25 € 5 302,81 €
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 394,11 € 4 384,70 €
Pareigybės 2016 m. (metinis) 2017 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(metinis)

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

( III ketvirtis)

Direktorius 1 968,62 € 1 983,71 €
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 972,70 € 1 973,53 €
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas Nėra specialisto Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
2 349,50 € 2 373,36 €
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 3 515,72 € 2 486,82 €
Vyr. mokytojas 9 534,49 € 7 547,95 €
Mokytojas metodininkas 5 322,52 € 7 480,93 €
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys, inžinierius kompiuterininkas, vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 319,38 € 2 300,48 €
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kiemsargis,
valytojas
5 273,75 € 5 285,00 €
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 365,00 € 4 380,00 €
Pareigybės 2016 m. (metinis) 2017 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(metinis)

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

( II ketvirtis)

Direktorius 1 968,62 € 1 983,71 €
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 972,70 € 1 973,53 €
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas Nėra specialisto Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
2 349,50 € 2 373,36 €
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 3 515,72 € 2 490,66 €
Vyr. mokytojas 9 534,49 € 7 549,40 €
Mokytojas metodininkas 5 322,52 € 7 487,56 €
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys, inžinierius kompiuterininkas, vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 319,38 € 2 285,00 €
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kiemsargis,
valytojas
5 273,75 € 5 285,00 €
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 365,00 € 4 380,00 €
Pareigybės 2016 m. (metinis) 2017 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(metinis)

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(I ketvirtis)

Direktorius 1 968,62 € 1 977,56 €
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 972,70 € 1 973,25 €
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas Nėra specialisto Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

2 349,50 € 2 365,94 €
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 3 515,72 € 2 483,90 €
Vyr. mokytojas 9 534,49 € 7 542,35 €
Mokytojas metodininkas 5 322,52 € 7 481,95 €
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys, inžinierius kompiuterininkas, vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 319,38 € 2 285,00 €
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kiemsargis,
valytojas
5 273,75 € 5 285,00 €
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 365,00 € 4 380,00 €
Pareigybės 2016 m. IV ketvirtis 2016 m.  (metinis)
Darbuotojų skaičius IV ketvirtis Darbuotojų skaičius (metinis)
Direktorius 1 974,48 € 1 968,62 €
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 972,70 € 1 972,70 €
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas Nėra specialisto Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas Nėra specialisto Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
2 351,10 € 2 349,50 €
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 2 470,38 € 3 515,72 €
Vyr. mokytojas 9 598,60 € 9 534,49 €
Mokytojas metodininkas 5 352,36 € 5 322,52 €
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys, inžinierius kompiuterininkas, vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 332,50 € 2 319,38 €
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kiemsargis,
valytojas
5 285,00 € 5 273,75 €
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 380,00 € 4 365,00 €
Pareigybės 2015 m.  (metinis) 2016 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius  (metinis) Darbuotojų skaičius III ketvirtis
Direktorius 1 966,67 1 966,67
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 972,70 1 972,70
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas 1 Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas 1 Neskelbiama* Nėra specialisto Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas,
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
1 Neskelbiama* 2 349,68 €
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 472,73 € 3 577,47 €
Vyr. mokytojas 10 489,95 € 9 539,32 €
Mokytojas metodininkas 5 306,65 € 5 320,83 €
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys, inžinierius kompiuterininkas, vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 273,44 € 2 332,50 €
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kiemsargis,
valytojas
5 234,38 € 5 285,00 €
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 312,50 € 4 380,00 €
Pareigybės 2015 m.  (metinis) 2016 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius  (metinis) Darbuotojų skaičius II ketvirtis
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Specialusis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1 Neskelbiama* 2 348,97
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojas 4 472,73 € 4 532,06 €
Vyr. mokytojas 10 489,95 € 9 500,71 €
Mokytojas metodininkas 5 306,65 € 5 349,47 €
Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Ūkvedys, inžinierius kompiuterininkas, vairuotojas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 273,44 € 2 306,25 €
Pastatų, statinių ir aplinkos priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kiemsargis, valytojas 5 234,38 € 5 262,50 €
Kūrikas (sezoninis darbininkas) 4 312,50 € 4 350,00 €

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.