Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos: 2020 1-as ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų 2020 m. gegužės 14 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansinės ataskaitos: 2019 m. (metinių ataskaitų rinkinys)

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų

Finansinės ataskaitos: 2019 3-ias ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
Finansinės buklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Finansinės ataskaitos: 2019 2-as ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 3o d. duomenis.

Finansinės ataskaitos: 2019 1-as ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansinės ataskaitos: 2018 m. (metinių ataskaitų rinkinys)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Finansinės ataskaitos: 2018 3-ias ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės ataskaitos: 2018 2-as ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės ataskaitos: 2018 1-as ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansinės ataskaitos: 2017 m. (metinių ataskaitų rinkinys)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Finansinės ataskaitos: 2017 2-as ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

Finansinės ataskaitos: 2017 1-as ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansinės ataskaitos: 2016 m. (metinių ataskaitų rinkinys)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų.

Finansinės ataskaitos: 2016 3-ias ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų.

Finansinės ataskaitos: 2016 2-as ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų.

Finansinės ataskaitos: 2016 1-as ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų.

Finansinės ataskaitos: 2015 m. (metinių ataskaitų rinkinys)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų.

Finansinės ataskaitos: 2015 3-ias ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų.

Finansinės ataskaitos: 2015 2-as ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinės buklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis.

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų.