Logopedas

Nijolė Brazauskienė
Vertina mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) jų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių mokinių ugdymo klausimais, teikia metodinę pagalbą mokytojams. Šalina minėtus sutrikimus, vesdamas mokiniams individualius ir grupinius užsiėmimus.

Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos logopedės Nijolės Brazauskienės  internetinis puslapis