Mokytojai

Vardas, pavardė Mokomasis dalykas/klasė Kontaktai
Adelė Brazauskienė Mišri priešmokyklinio ugdymo grupė, tikyba ir etika (1-4,9,10 klasėse) (8 449) 42 887
Asta Merkelienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja, žmogaus saugos mokytoja (8 449) 42 887
Raimonda  Misiuvienė 2,3 pradinės klasės (8 449) 42 887
Jurgita Krauzienė 1,4 pradinės klasės (8 449) 42 887
Arūnas Mikalauskas Istorija, pilietiškumo pagrindai   (9,10 klasėse) (8 449) 42 887
Nijolė Brazauskienė Logopedė (8 449) 42 887
Ingrida Girčienė Fizinis ugdymas (9,10 klasėse) (8 449) 42 887
Ona Dvilienė Muzika (1-4,9,10 klasėse), soc. pedagogas (8 449) 42 887
Jurgita Ramašauskienė Matematika, Fizika (9,10 klasėse) (8 449) 42 887
Nijolė Jaunienė Rusų k. (9,10 klasėse) (8 449) 42 887
Asta Grauslienė Informacinės technologijos, Geografija (9,10 klasėse) (8 449) 42 887
Asta Racevičienė Lietuvių k. (9,10 klasėse) (8 449) 42 887
Irena Linkytė Anglų k. (2-4,9,10 klasėse) (8 449) 42 887
Eglė Daubaraitė Technologijos (9,10 klasėse) (8 449) 42 887
Ligita Martinavičienė   Biologija, chemija  (9,10 klasėse) (8 449) 42 887
Ramunė Igoriutė Dailė (9,10 klasėse) (8 449) 42 887