Mokytojo padėjėjas

Virginija Prišmontienė

Specialiųjų poreikių mokiniams padeda įsitraukti į ugdomąją veiklą: paaiškina mokytojo skirtas užduotis, talkina jas atliekant, padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi, padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą, padeda atlikti kitą su ugdymu(si), savitvarka, maitinimu susijusią veiklą.