Planavimo dokumentai

strategy Strateginis planas (2016-2019).
juniorhub_vidinis Veiklos planas 2019-2020.
Veiklos planas 2018-2019.
Veiklos planas 2017-2018.
Veiklos planas 2016-2017.
Veiklos planas 2015-2016.
Veiklos planas 2013-2014.
yourstory-education Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas
2019-2021 ugdymo planas
2017-2019 ugdymo planas.
1 PRIEDAS UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS
2 PRIEDAS INTEGRACIJA
3 PRIEDAS BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2015-2017 ugdymo planas.
2015-2017 ugdymo plano pakeitimai.