Visuomenės sveikatos slaugytojas

Visuomenės sveikatos slaugytojas
Rasa Pudžiamienė

Organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą mokykloje. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, tėvams, ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius, kuria sveikatos priežiūros sistemą mokykloje, numato priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią, padeda kurti sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.